Hevostilojen suunnittelu

Erityispalveluna tarjoamme hevostilojen suunnittelupalvelua. Tarjoamme palveluamme sekä tilanteissa, joissa rakennetaan aivan uusi talli tai kokonainen hevostila tai joissa vanha tila otetaan uudelleen käyttöön. Onnistunut suunnitteluvaihe on avainasiassa projektin onnistumisen kannalta!

Suunnittelu

Kun aloitetaan tallirakennuksen tai hevostilan suunnittelua, tulee ensimmäisenä ottaa huomioon tallille asetettavat tarpeet sekä projektin taloudellinen budjetti, joka asettaa hankkeelle tietynlaiset raamit. Tässä vaiheessa esitämme asiakkaallemme esimerkiksi seuraavan kaltaisia kysymyksiä:

– Millaista toimintaa olet suunnitelut tällä hetkellä?
– Millaista toimintaa suunnittelet tulevaisuuden osalta?
– Minkä laajuista toimintasi on nyt?
– Minkä laajuista toimintaa olet suunnitellut tulevaisuuden osalta?
– Onko haaveenasi oma talli, joka tulee omille hevosille vai yritystoimintaan tähtäävä hevostila?
– Ollaanko tekemässä kokonaan uutta vai onko tarkoituksena korjata jo olemassa olevaa vanhaa rakennusta tai kokonaista hevostilaa?

Projektin suunnitteluvaiheessa käydään viranomaisneuvotteluita ja eläinsuoja- sekä tallirakentamiseen erikoistuneet ammattisuunnittelijamme laativat alustavat suunnitelmat projektiasi varten. Ammattisuunnittelijamme tuntevat sekä eläinsuojelulainsäädännön että ympäristölainsäädännön, joten voit olla varma siitä, että myös nämä näkökohdat otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
Hyvällä suunnittelulla pyrimme varmistamaan, että tulevat tilat sopivat juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin, mahdollistavat kustannustehokkaat sekä selkeät ratkaisut ja antavat kustannusarvion, joka on realistinen.
Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan myös hevostilan piha, jotta tulevan tallin arki olisi mahdollisimman sujuvaa ja aikaa säästävää. Tässä suunnittelun vaiheessa tulee huomioda esimerkiksi seuraavat seikat:

– Tarhojen sijoittelu
– Kulkureittien sijoittelu
– Kenttien sijoittelu
– Mahdolliset laajennustarpeet tulevaisuudessa
– Pysäköintialueen sijoittaminen sekä
– Kaikkien muiden tilan toimintojen sijoittelu.

Olemme innovatiivisia ja pyrimme aina etsimään uudenlaisia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Hyödynnämme runsaasti esimerkiksi automatiikkaa, jonka avulla voidaan helpottaa lannanpoistoa, tarhausta, ruokintaa sekä tallin puhtaanapitotoimenpiteitä. Samalla voidaan vähentää tallilla työskentelevien henkilöiden työn fyysistä kuormittavuutta sekä aikaa, joka töihin menee.

Laskemme sinulle mielellämme esimerkiksi, kauanko vaikkapa ruokinta-automaatilta kuluu aikaa kunnes se maksaa itse itsensä takaisin. Voit lukea lisää tallitöitä helpottavista ratkaisusta sivulta ”Helppoa tallityötä”, jossa kerromme lisää esimerkiksi erilaisista katosratkaisuista ja ruokintaa helpottavista ratkaisuista, kuten väkirehuautomaateista, ruokintasukkuloista, heinäautomaateista, ruokintakatoksista sekä –häkeistä, slow feeder –heinähäkeistä, ruokintakärryistä ja sangoista. Lannanpoistoa helpottavia ratkaisuja ovat esimerkiksi lantaimuri, lantaraappaimuri sekä lantaraappa. Muita tallitöitä helpottavia laitteita ovat pienkuormaajat, mönkijät sekä lattianlakaisukone. Tallitöitä voi helpottaa erilaisten automaattisten koneiden lisäksi myös pienten käytännön vinkkien avulla. Lue lisää myös näistä vinkeistä sivulta ”Helppoa tallityötä”. Kun tallityöt helpottavat ja vievät aikaisempaa vähemmän aikaa, jää hevosharrastajalle ja –yrittäjälle aikaisempaa enemmän aikaa nauttia itse harrastuksen tai yritystoiminnan pääasiasta – hevosista!
Huolehdimme tallirakentamiseen vaadittavien lupien hankkimisesta sekä lupatarpeiden neuvottelusta. Neuvomme sinua myös mahdollisten tukien hakemisessa, jos toimintasi on yritysmuotoista. Tämän jälkeen huolehdimme tarvikehankintojen kilpailutuksesta, joka on tärkeä asia budjettisi kannalta. Huolehdimme myös rakennustöiden valvonnasta sekä olemme paikalla, kun rakennuspaikalla tehdään lain määräämät viranomaisten katselmukset. Ennen tilan tai tallin luovuttamista asiakkaalle, huolehdimme sen loppusiivouksesta. Kun tila on valmis ja toimintakunnossa, huolehdimme mielellämme jatkossa rakennusten huoltotarpeista. Jos tarvitset apua tallitilan tai hevostilan suunnittelussa sekä toteutuksessa, otathan meihin yhteyttä! Yhteystietomme löydät sivulta ”Yhteystiedot”.

Toiminta-alueemme on koko Pohjois-Suomi ja joissakin tapauksissa olemme ottaneet toimeksiantoja myös varsinaisen toiminta-alueemme ulkopuolelta. Voimme esimerkiksi auttaa suunnittelutyössä myös Etelä-Suomen hevostiloja, jos suunnittelutyötä on mahdollista tehdä verkon kautta ja jos suunnittelukokouksia on mahdollista pitää asiakkaan kanssa esimerkiksi Skypen välityksellä. Suunnitellaan yhdessä talli, joka on hyvä sekä sinulle että hevosellesi ja joka huomioi teidän molempien tarpeet! Näin suuri investointi kannattaa tehdä kerralla kunnolla, koska virheiden korjaaminen myöhemmin tulee kalliiksi. Koko projektin onnistumisen pohjan luo kunnollinen suunnitteluvaihe, joka tehdään ammattimaisesti. Voit luottaa tässä vankkaan ammattitaitoomme, joka pohjautuu sekä koulutukseemme että käytännön kokemuksiimme, joita meillä on jo yli 10 vuoden ajalta!